top of page

Agil mjukvaruutveckling

I den här kursen lära vi oss grundkoncepten inom agil mjukvaruutveckling med hjälp av projektmetoden Scrum.


Lektionsplan

1. Introduktion till agil mjukvaruutveckling

2. Hur kan man mäta utvecklingshastighet?

3. Rollerna i Scrum

4. Planering på lång och kort sikt

5. Sprintar och dagliga möten

6. Vertikal problemlösning

7. Eftertanke och omstart

8. Verktyg och exempel från verkligheten

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

-

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Agil mjukvaruutveckling: About
bottom of page