top of page

Algoritmer och datastrukturer

Moderna 3D-spel innehåller stora mängder detaljer vilket betyder att stora mängder data måste hanteras effektivt. I den här kursen lär vi oss grunderna inom algoritmer och datastrukturer som skapar högre prestanda i spel.


Lektionsplan

 1. Introduktion till algoritmer

 2. Fält

 3. Rekursion

 4. Sortering

 5. Länkade listor

 6. Stackar och köer

 7. Hash-tabeller

 8. Avancerad sortering

 9. Träd

 10. Prioritetsköer

 11. Grafer

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Fortsättningskurs i C# .NET

Nödvändig utrustning

Kursdeltagaren skall tillhandahålla dator som uppfyller något av följande:

Windows 10 och grafikkort med stöd för DX10; eller 

Linux med stöd för OpenGL 3.2; eller

Mac OS X med grafikkort med stöd för Metal.

Nödvändig mjukvara

Unity (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Algortimer och datastrukturer: About
bottom of page