top of page

App-utveckling med Xamarin

I den här kursen lär vi oss hur man kan skriva plattformsoberoende appar med C# och Xamarin som kan köras både på iOS och Android.


Lektionsplan

1. Introduktion till Xamarin

2. MVVM och databindingar

3. Navigering

4. Plattformsberoende funktionalitet

5. Grafiska användargränssnitt

6. Datakopplingar

7. Säkerhet och autentisering

8. Unit-testning

9. Debuggning och profilering

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i C# .NET

Asynkron programmering

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

App-utveckling med Xamarin: About
bottom of page