top of page

Artificiell Intelligens och Maskininlärning med Python

Kombinera kraftfull beräkningskapacitet med modeller för automatiskt lärande för att dra slutsatser bortom den mänskliga analysförmågan.

Artificiell Intelligens och Maskininlärning med Python: Systemutveckling med C# .NET

Maskininlärning med Python

I den här kursen lär vi oss de viktiga grundkoncepten inom maskininlärning och överblickar olika modeller för automatisk inlärning. Vi tittar även på hur man skapar modeller för maskininlärning baserade på beslutsträd och klustering med Python och SciKit Learning.

Djup maskininlärning med Python

Djup maskininlärning används för att enklare angripa komplexa inlärningsproblem genom att bryta upp dem i flera nivåer. I den här kursen lär vi oss hur man skapar djupa maskininlärningsmodeller baserade på neurala nätverk med hjälp av Python och TensorFlow.

Praktisk maskininlärning med Python

I verkligheten är data sällan städad och lätt att tolka. I den här kursen lär vi oss att skapa så goda förutsättningar som möjligt för maskininlärning i praktiken och hur vi kan ta en modell från teori till en driftsatt värdeskapande lösning.

bottom of page