top of page

Asynkron programmering

I den här kursen lär vi oss hur vi kan skapa snabbare program och utnyttja datorns resurser på ett effektivare sätt med asynkron programmering.


Lektionsplan

1. Introduktion till asynkron programmering

2. Asynkrona uppgifter med Tasks

3. Grunderna i trådsäkerhet

4. Trådsäkra datastrukturer

5. Asynkron användarinteraktion

6. Asynkron programmering med async await

7. Debuggning av asynkrona program

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i C# .NET

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Asynkron programmering: About
bottom of page