top of page

Börja programmera med C# .NET

C# är kanske det mest mångsidiga programmeringsspråket på marknaden idag. I den här kursen kommer vi lära oss språkets grunder som vi kan bygga vidare på med mer specialisera kunskap i framtida kurser.


Lektionsplan

1. Introduktion till utvecklingsmiljön Visual Studio

2. Grundläggande datatyper, variabler och tilldelning

3. Dynamiska typer, referenstyper och nullable

4. Använda konsolen som användargränssnitt

5. Beräkningar med operatorer

6. Val och uppräkningstyper

7. Iterera över objekt

8. Konvertering, casting och felhantering

9. Funktioner

10. Debuggning

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Börja programmera med C# .NET: About
bottom of page