top of page

Börja programmera med Python

I den här kursen lär vi oss grunderna i programmering med Python nödvändiga för att kunna använda verktygen som vi lär oss om i senare kurser.


Lektionsplan

  1. Introduktion till programmering med Python 

  2. Variabler och tilldelning

  3. Villkorssatser och loopar

  4. Datastrukturer

  5. Funktioner

  6. Generatorer och list comprehensions

  7. Objektorienterad programmering 

  8. Objektorienterad programmering forts.

  9. Error, try-catch, 

  10. I/O och moduler

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 eller Linux, alternativt Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Börja programmera med Python: About
bottom of page