top of page

Börja programmera med Swift

I den här kursen lär vi oss de grundläggande koncepten inom programmering med det enkla men kraftfulla programmeringsspråket Swift från Apple.


Lektionsplan

1. Vad är programmering?
2. Typer, variabler och tilldelning

5. Listor och upprepning

3. Typer med många värden

4. Val och uppräkningar

6. Funktioner

7. Referens- och kanske-typer

9. Felhantering 

10. Ett fullständigt program

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik 

Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

iPad eller Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Google meet (gratis på App Store)

Swift Playgrounds (gratis på Appstore)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 1 h och ges via videogruppsamtal.

Till varje lektion hör övningar som normalt tar 2-4h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Börja programmera med Swift: About
bottom of page