top of page

Börja programmera spel med SpriteKit

I den här kursen får vi en introduktion till SpriteKit som är ett ramverk från Apple för att enkelt skapa spel med vacker 2D-grafik för t.ex. iPhone och iPad.


Lektionsplan

1. Introduktion till SpriteKit
2. Sprites

5. Animationer

3. Användarval

4. Icke-spelare-karaktärer

6. Kontrollpanelen

7. Spel-loopen

9. Allt på en gång!

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i Swift

Nödvändig utrustning

iPad eller Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Google meet (gratis på App Store)

Swift Playgrounds (gratis på Appstore)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 1 h och ges via videogruppsamtal.

Till varje lektion hör övningar som normalt tar 2-4h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Börja programmera spel med SpriteKit: About
bottom of page