top of page

Byggsystem och mjukvarupaketering

I den här kursen lär vi oss bemästra vanligt förekommande byggsystem för mjukvarulevenser för populära programmeringsspråk som C, C++, C#, Java och Python. Vi tittar även på hur man paketerar mjukvara för distribution och installation.


Lektionsplan

 1. Introduktion till byggsystem

 2. Grundläggande koncept

 3. Runtime

 4. Filtyper och kompilering

 5. Beroenden

 6. Bygg med Make

 7. Bygg med ANT

 8. Bygg med SCons

 9. Bygg med CMake

 10. Bygg MsBuild och Roslyn

 11. Paketering och installation

 12. Versionshantering

 13. Målplattform

 14. Distribuera paket med PIP

 15. Distribuera paket med NPM

 16. Distribuera paket med Nuget

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Scriptning för systemadministratörer

Versionhantering med Git

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Byggsystem och mjukvarupaketering: About
bottom of page