top of page

Continuous Integration och Continuous Deployment

I denna kurs lär vi oss hur vi med hjälp av byggsystem kontinuerligt kvalitetssäkrar  mjukvarupaketering och distribution utan att hindra pågående utvecklingarbete eller skapa driftstörningar för slutanvändarna.


Lektionsplan

  1. Introduktion till Continuous Integration

  2. Kom igång med Jenkins

  3. Kom igång Azure Pipelines

  4. Kom igång med BitBucket Pipelines

  5. Automatiserad testning

  6. Hantera konfigurationer

  7. Leverera snabbt med Continuous Delivery

  8. Skala upp byggsystemet

  9. Praktiska exempel

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Scriptning för systemadministratörer

Versionshantering med Git

Virtuella maskiner med Docker

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Continuous Integration och Continuous Deployment: About
bottom of page