top of page

Data Science från början med Python

Hitta dolda samband med Python och de kraftfullaste verktygen för strukturering, analys och visualisering av data.

Data Science från början med Python: Systemutveckling med C# .NET

Börja programmera med Python

I den här kursen lär vi oss grunderna i programmering med Python nödvändiga för att kunna använda verktygen som vi lär oss om i senare kurser.

Statistiska metoder

I den här kursen går vi igenom viktiga statistiska metoder och hur man kan använda dem med Python, NumPy och SciPy.

Databehandling

I den här kursen lär vi oss databehandling med SQL-databaser och det kraftfulla Python-biblioteket Pandas.

Visualisering av data

I den här kursen lär vi oss de viktigaste metoderna för att skapa intuition för data genom visualisering med Python och Matplotlib.

bottom of page