Data Science från början med Python

Hitta dolda samband med Python och de kraftfullaste verktygen för strukturering, analys och visualisering av data.

 

Börja programmera med Python

I den här kursen lär vi oss grunderna i programmering med Python nödvändiga för att kunna använda verktygen som vi lär oss om i senare kurser.

Statistiska metoder

I den här kursen går vi igenom viktiga statistiska metoder och hur man kan använda dem med Python, NumPy och SciPy.

Databehandling

I den här kursen lär vi oss databehandling med SQL-databaser och det kraftfulla Python-biblioteket Pandas.

Visualisering av data

I den här kursen lär vi oss de viktigaste metoderna för att skapa intuition för data genom visualisering med Python och Matplotlib.