top of page

Entity Framework

I den här kursen lär vi oss lagra data i relationsdatabaser och läsa och skriva data på ett effektivt sätt med hjälp av Entity Framework.


Lektionsplan

1. Introduktion till Entity Framework

2. Anslut till databasen

3. Anpassningar av databasschemat

4. Migrering av databasschemat

5. Läs data med LINQ

6. Objektrelationer

7. Uppdatering av data

8. Trådsäkerhet

9. Dynamiska LINQ-anrop

10. Prestanda och optimering

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i C# .NET

Asynkron programmering

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Databaser med Entity Framework: About
bottom of page