top of page

Databehandling med Python

I den här kursen lär vi oss databehandling med SQL-databaser och det kraftfulla Python-biblioteket Pandas.


Lektionsplan

  1. Introduktion till databehandlingscykeln

  2. Introduktion till Pandas

  3. Pandas fortsättning

  4. Datakombinering och -aggregering

  5. Utforskande dataanalys med Pandas

  6. Hantering av saknad data och outliers, samt datastädning

  7. Projektioner och dimensionsreducering

  8. Praktiska exempel

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Börja programmera med Python

Statistiska metoder med Python

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 eller Linux, alternativt Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Databehandling med Python: About
bottom of page