top of page

DevOps på nästa nivå

Säkerställ effektiva och kvalitativa mjukvaruleveranser med automatisering, kontinuerliga mjukvaruflöden och virtuella miljöer.

DevOps på nästa nivå: Systemutveckling med C# .NET

Scriptning för systemadministratörer

I den här kursen lär vi oss kraftulla scriptningsmetoder för att automatisera komplexa arbetsuppgifter med Python, PowerShell och Bash.

Versionhantering med Git

I den här kursen lär vi oss versionshantering av källkod och populära modeller för att kvalitetssäkra förändringar i källkod med Git.

 Byggsystem och mjukvarupaketering

I den här kursen lär vi oss bemästra vanligt förekommande byggsystem för mjukvarulevenser för populära programmeringsspråk som C, C++, C#, Java och Python. Vi tittar även på hur man paketerar mjukvara för distribution och installation.

Virtuella miljöer med Docker

I den här kursen lär vi oss hur att konfigurera och driftsätta virtuella miljöer för att möta behov inom DevOps med hjälp av Docker.

Continuous Integration och Continuous Deployment

I denna kurs lär vi oss hur vi med hjälp av byggsystem kontinuerligt kvalitetssäkrar  mjukvarupaketering och distribution utan att hindra pågående utvecklingsarbete eller skapa driftstörningar för slutanvändarna.

Hantering av stora virtuella miljöer

I den här kursen lär vi oss hur man effektivt hanterar stora virtuella miljöer med hjälp av Kubernetes.

bottom of page