top of page

Fortsättningskurs i C# .NET

I den här kursen bygger vi vidare på våra grundkunskaper i C# med mer avancerad objektorienterad programmering och en rundvandring i standardbiblioteket.

Lektionsplan

1. Klasser och objekt

2. Arv och interface

3. Paketera kod i klassbibliotek

4. Köra program på olika pattformar 

5. Text och reguljära uttryck

6. Samlingar och iteratorer

7. Filer, strömmar och serialisering

8. Kryptering och säkerhet

9. LINQ

10. Unit-tester

Förkunskapskrav

Börja programmera med C# .NET

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmäl ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst antal deltagare. 

Fortsättningskurs i C# .NET: About
bottom of page