top of page

Fortsättningskurs i spelprogrammering med SpriteKit

I den här kursen går vi vidare med SpriteKit och lär oss om hur man skapar mer avancerade animationer och lägger till fysikaliskt baserad spelmekanik.


Lektionsplan​​

  1. Musik och ljudeffekter

  2. Rörliga delar

  3. Gravitation och friktion

  4. Förflyttning mellan scener

  5. Side-scrolling 

  6. Kollisioner

  7. Smarta motståndare

  8. Mer än en spelare

  9. Explosioner och rök

Förkunskapskrav

Börja programmera spel med SpriteKit

Nödvändig utrustning

iPad eller Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Google Meet (gratis på App Store)

Swift Playgrounds (gratis på Appstore)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 1 h och ges via videogruppsamtal.

Till varje lektion hör övningar som normalt tar 2-4h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Fortsättningskurs i SpriteKit: About
bottom of page