top of page

Fortsättningskurs i Swift

I den här kursen går vi vidare med Swift genom att lära oss om objektorienterad programmering och ta en rundtur i standardbiblioteket.


Lektionsplan

1. Strukturer och metoder
2. Klasser och objekt

5. Objektorienterad programmering

3. Protokoll

4. Uppslagstabeller

6. Arbeta med text

7. Spara och ladda

9. Grafiska användargränssnitt  

10. Ett komplett program

Förkunskapskrav

Börja programmera med Swift

Nödvändig utrustning

iPad eller Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Google meet (gratis på App Store)

Swift Playgrounds (gratis på Appstore)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 1 h och ges via videogruppsamtal.

Till varje lektion hör övningar som normalt tar 2-4h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Fortsättningskurs i Swift: About
bottom of page