top of page

Fysikalisk baserad spelmekanik

I den här kursen går vi djupare inom simulering för spel och lär oss hur vi skapar fysikaliskt baserad spelmekanik och hanterar kollisioner.


Lektionsplan

  1. Introduktion till spelfysik

  2. Kollisionsdetektion

  3. Kollisionshantering

  4. Stela kroppar

  5. Krafter och impulser

  6. Vridmoment

  7. Leder

  8. Elastisitet, dämpning och friktion

  9. Kombinera animation och fysik

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Introduktion till Unity

Algoritmer och datastrukturer

Matematik för spelprogrammering

Nödvändig utrustning

Kursdeltagaren skall tillhandahålla dator som uppfyller något av följande:

Windows 10 och grafikkort med stöd för DX10; eller 

Linux med stöd för OpenGL 3.2; eller

Mac OS X med grafikkort med stöd för Metal. 

Nödvändig mjukvara

Unity (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Fysikaliskt baserad spelmekanik: About
bottom of page