top of page

Hantera komplexa virtuella miljöer

I den här kursen lär vi oss hur man effektivt hanterar stora virtuella miljöer med hjälp av Kubernetes.


Lektionsplan

  1. Introduktion till Kubernetes

  2. Poddar och noder

  3. Driftsättning

  4. Tjänster

  5. Lagring

  6. Driftmiljöer (AWS, Azure, OpenStack)

  7. Paket & konfigurationshantering med Helm

  8. Övervakning & Loggning

  9. Säkerhet & riskhantering


Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Scriptning för systemadministratörer

Versionshantering med Git

Virtuella maskiner med Docker

Continuous Integration och Continuous Deployment

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Hantera komplexa virtuella miljöer: About
bottom of page