top of page

Matematik för spelprogrammering

I den här kursen lär vi oss använda de grundläggande matematiska metoderna som används inom programmering av spel med 3D-grafik.


Lektionsplan

  1. Kartesiska koordinater och trigonometri

  2. Vektorer

  3. Matriser

  4. Geometriska primitiver

  5. Hierarkiska transformationer

  6. Avstånd och snitt

  7. Hitta närmaste par av punkter

  8. Barycentriska koordinater

  9. Parametriserade kurvor och interpolation

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Nödvändig utrustning

Kursdeltagaren skall tillhanda dator som uppfyller något av följande:

Windows 10 och grafikkort med stöd för DX10; eller 

Linux med stöd för OpenGL 3.2; eller

Mac OS X med grafikkort med stöd för Metal. 

Nödvändig mjukvara

Unity (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Matematik för spelprogrammering: About
bottom of page