top of page

Praktisk maskininlärning med Python

I verkligheten är data sällan städad och lätt att tolka. I den här kursen lär vi oss att skapa så goda förutsättningar som möjligt för maskininlärning i praktiken och hur vi kan ta en modell från teori till en driftsatt värdeskapande lösning.


Lektionsplan

Del 1: Verklighetens begränsingar

  1. Feature engineering

  2. Data-augmentering och obalanserad data

Del 2: Din första driftsatta modell

  1. Bildklassifikation med CNN

  2. Hyperparameteroptimering

  3. Visualisering av modellens inre

  4. Driftsättning av modell med AWS

  5. Driftsättning av modell med AWS fort.


Förkunskapskrav

Data Science från början

Maskininlärning med Python

Djup maskininlärning med Python

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 eller Linux, alternativt Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Praktisk maskininlärning med Python: About
bottom of page