top of page

Scriptning för systemadministratörer

I den här kursen lär vi oss kraftulla scriptningsmetoder för att automatisera komplexa arbetsuppgifter med Python, PowerShell och Bash.


Lektionsplan

 1. Introduktion till scriptning med Python

 2. Hantering av strömmar

 3. Lösenordshantering

 4. Köra externa program

 5. Processhantering

 6. Användarinteraktion

 7. Tolkning av konfigurationsfiler

 8. Loggning

 9. Filhantering

 10. Kompression och kryptering

 11. Reguljära uttryck

 12. Introduktion till Bash

 13. Introduktion till PowerShell

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Börja programmera med Python​

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Scriptning för systemadministratörer: About
bottom of page