top of page

Spelprogrammering med 3D-grafik och Unity

Lär dig allt du behöver veta för att utveckla spel med 3D-grafik och Unity.

Spelprogrammering med 3D-grafik och Unity: Systemutveckling med C# .NET

Introduktion till Unity

I den här kursen lär vi oss de grundläggande koncepten i Unity för att skapa ett 3D-spel.

Matematik för spelprogrammering

I den här kursen lär vi oss använda de grundläggande matematiska metoderna som används inom 3D-spelprogrammering.

Algoritmer och datastrukturer

Moderna 3D-spel innehåller stora mängder detaljer vilket betyder att stora mängder data måste hanteras effektivt. I den här kursen lär vi oss grunderna inom algoritmer och datastrukturer som skapar högre prestanda i spel.

3D-grafik

I den här kursen går vi djupare i 3D-grafikens värld och lär oss mer om exempelvis shading, skinning, animering och ljussättning.

Nätverksprogrammering för spel

I den här kursen lär vi oss hur vi kan skapa multiplayer-upplevelser och lagra spelardata i molnet med hjälp av nätverksprogrammering.

Fysikaliskt baserad spelmekanik

I den här kursen går vi djupare inom simulering för spel och lär oss hur vi skapar fysikaliskt baserad spelmekanik och hanterar kollisioner.

bottom of page