top of page

Statistiska metoder med Python

I den här kursen går vi igenom viktiga statistiska metoder och hur man kan använda dem med Python, NumPy och SciPy


Lektionsplan

  1. Introduktion till statistik

  2. Sannolikhetslära

  3. Medelvärde, median och varians

  4. Fördelningar

  5. Korrelation, kovarians och väntevärde

  6. Estimering och skattning

  7. Hypotestestning

  8. Regressionsanalys

  9. Exempel från verkligheten

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Börja programmera med Python

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 eller Linux, alternativt Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Statistiska metoder med Python: About
bottom of page