top of page

Systemutveckling med C# .NET

Utveckla mjukvara med C# .NET som möter användarnas behov genom appar, webb och molnlösningar.

Systemutveckling med C# .NET: Systemutveckling med C# .NET

Börja programmera med C# .NET

C# är kanske det det mest mångsidiga programmeringsspråken på marknaden idag. I den här kursen kommer vi lära oss språkets grunder som vi kan bygga vidare på med mer specialiserad kunskap i framtida kurser.

Fortsättningskurs i C# .NET

I den här kursen bygger vi vidare på våra grundkunskaper om C# med mer avancerad objektorienterad programmering och en rundvandring i standardbiblioteket.

Asynkron programmering

I den här kursen lär vi oss hur vi kan skapa snabbare program och utnyttja datorns resurser på ett effektivare sätt med asynkron programmering.

Grafiska användargränssnitt med Windows Presentation Foundation

I den här kursen lär vi oss hur man bygger moderna och flexibla grafiska användargränssnitt med C# och ramverket Windows Presentation Foundation.

Databaser med Entity Framework

I den här kursen lär vi oss att lagra data i relationsdatabaser samt att läsa och skriva data på ett effektivt sätt med Entity Framework.

Webbutveckling med ASP.NET

I den här kursen lär vi oss hur man skriver webbapplikationer och nätverkstjänster med hjälp av C# och ASP.NET

Utbyte av data med API:er

I den här kursen lära vi oss hur program kan utbyta data med varandra genom moderna REST API:er.

App-utveckling med Xamarin

I den här kursen lär vi oss hur man kan skriva plattformsobereonde appar med C# och Xamarin som exempelvis kan köras både på iOS och Android.

Agil mjukvaruutveckling

I den här kursen lära vi oss grundkoncepten inom agil mjukvaruutveckling med hjälp av projektmetoden Scrum.

bottom of page