top of page

Utbyta data via API:er

I den här kursen lär vi oss grunderna i hur program kan kommunicera med varandra över internet med hjälp av apier implementerade i .NET Core.


Lektionsplan

1. Introduktion till api:er och REST

2. Bygg ett REST api i ASP.NET Core

3. Designa tjänster och datamodeller

4. Validera data

5.  Skydda API:er och användaruppgifter

6. Bygg flexibla api:er med GraphQL

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i C# .NET

Asynkron programmering

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Utbyta data via API:er: About
bottom of page