top of page

Versionhantering med Git

I den här kursen lär vi oss versionshantering av källkod och populära modeller för att kvalitetssäkra förändringar i källkod med Git.


Lektionsplan

  1. Introduktion till Git

  2. Objektmodellen, index och filhantering

  3. Hantera ändringar med Commit och Diff

  4. Brancher, merge och konfliktlösning

  5. Spara och dela ändringar centralt med Push och Pull

  6. Håll hög kodkvalitet med Pull Requests


Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Versionshantering med Git: About
bottom of page