top of page

Virtuella miljöer med Docker

I den här kursen lär vi oss hur att konfigurera och driftsätta virtuella miljöer för att möta behov inom DevOps med hjälp av Docker.


Lektionsplan

  1. Introduktion till Docker och containrar

  2. Images

  3. Containers

  4. Skapa flera containrar med Docker Compose Kompositioner

  5. Köra Docker lokalt Driftsättning

  6. Driftsätta Docker containrar i molnet Driftning i molnet

  7. Praktiska exempel

Förkunskapskrav

Lågstadiematematik

God datorvana

Scriptning för systemadministratörer

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (tillhandahålls av kursdeltagaren).

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Virtuella miljöer med Docker: About
bottom of page