top of page

Visualisering av data med Python

den här kursen lär vi oss de viktigaste metoderna för att utforska och skapa intuition för data genom visualisering med Python. Vi återkopplar till metoder vi lärt oss tidigare och lär oss det kraftfulla visualiseringsverktyget Matplotlib.


Lektionsplan

  1. Introduktion till datavisualisering och Matplotlib

  2. Pie chart, histogram och box plot

  3. Scatter plot och bar plot

  4. Sub plot och annotering

  5. Tredimensionella plottar

  6. Visualisering för datautforskning

  7. Visualiseringsmetodik

  8. Praktiska exempel

Förkunskapskrav

Avancerad gymnasiematematik

Grundläggande datorvana

Börja programmera med Python

Statistiska metoder

Databehandling

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 eller Linux, alternativt Mac (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Visualisering av data med Python: About
bottom of page