top of page

Webbutveckling med ASP.NET

I den här kursen lär vi oss hur man skriver webbapplikationer och nätverkstjänster med hjälp av C# och ASP.NET Core


Lektionsplan

1. Vad är webbprogrammering?

2. Introduktion till ASP.NET Core

2. Bygga dynamiska sidor med Razor

3. Hantera data med Entity Framework 

4. Bygga flexibla webbapplikationer med ASP.NET MVC

5. Säkerhet och autentisering

6. Publicera din webbapplikation i molnet

7. Debuggning och monitorering

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs C# .NET

Asynkron programmering

Databaser och Entity Framework

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Webbapplikationer med ASP.NET: About
bottom of page