top of page

Grafiska användargränssnitt med Windows Presentation Foundation

I den här kursen lär vi oss hur man bygger moderna och flexibla grafiska användargränssnitt med C# och ramverket Windows Presentation Foundation (WPF).

Lektionsplan

1. Introduktion till WPF

2. Dynamik och interaktion

3. Grafik och animeringar

4. Data och databindningar

5. Listor, träd och rutnät

6. Sidor och navigation

7. Menyer och verktygsfält

7. Ljud, video och 3d-grafik

8. Dokument och utskrift

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i C# .NET

Asynkron programmering

Nödvändig utrustning

PC med Windows 10 (skall tillhandahållas av kursdeltagaren)

Nödvändig mjukvara

Visual Studio Community (gratis)

Omfattning

Varje lektion tar ca. 2 h och ges via videogruppsamtal.


Till varje lektion hör övningar som normalt tar 4-8h att lösa. Övningshandledning finns tillgänglig på svenska och engelska via videosamtal med skärmdelning.

Anmälan ditt intresse till academy@bitaddict.se*. I din intresseanmälan är det viktigt att du skriver kursens namn, planerat startdatum, ditt fullständiga namn och personnummer samt e-postadress och telefonnummer som du önskar bli kontaktad på. 

Varmt välkommen!

*För att kursen skall genomföras krävs ett visst minimum av deltagare. 

Grafiska användargränssnitt med WPF: About
bottom of page